ΕΛΛΑΔΑ

ΣΕ 12 ΜΗΝΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ VODAFONE ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΩΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΟΤΕ

Ένοχος για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών του Γιώργου Φλωρά το έτος 2017, κρίθηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ο τότε υπεύθυνος απορρήτου της Vodafone.

Η κρίση του ΣΤ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με πρόεδρο την κ. Αθανασοπούλου Λαμπρινή, ήταν «διχασμένη». Για το ίδιο διαπραχθέν αδίκημα, για την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών της οικίας του Γιώργου Φλωρά το έτος 2017 από τις εταιρείες VODAFONE και ΟΤΕ (όπως έχει καταγραφεί στις αποφάσεις 233/2021 και 234/2021 της ΑΔΑΕ), έκρινε ένοχο τον, τότε, νόμιμο εκπρόσωπο για την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών της VODAFONE και αθώο τον νόμιμο εκπρόσωπο για την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών της ΟΤΕ.

Στον νόμιμο εκπρόσωπο για την διασφάλιση του απορρήτου της VODAFONE επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με 3ετή αναστολή ενώ του αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό του άρθρου 84 ΠΚ, παρ. 2α. Ο καταδικασθείς δήλωσε στο δικαστήριο ότι θα ασκήσει έφεση.

Στην έναρξη της διαδικασίας (κατά τη δικάσιμο της 5ης Ιανουαρίου) οι κατηγορούμενοι αιτήθηκαν την αποβολή της Πολιτικής Αγωγής, αίτημα που απορρίφθηκε από το Δικαστήριο.

Η εν μέρει αθωωτική απόφαση του Δικαστηρίου δημιουργεί ορισμένα σοβαρά ερωτηματικά ως προς την κρίση του Δικαστηρίου για τα παρακάτω ζητήματα:

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, άρθρο 19 «1. Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο».
Σύμφωνα με το Δικαστήριο το Σύνταγμα, προφανώς, δεν ισχύει το «απόλυτα απαραβίαστο» και το απόρρητο μπορεί να παραβιάζεται χωρίς ποινικές συνέπειες.
Πώς μπορεί να εξηγηθεί ότι για το ίδιο αδίκημα, που συνετελέσθη με την «συμβολή» και των δυο εταιρειών (λόγω μη λήψης μέτρων ασφαλείας), ο ένας κατηγορούμενος είναι αθώος και ο άλλος ένοχος;
Ο νόμιμος εκπρόσωπος για την διασφάλιση του απορρήτου της ΟΤΕ κατηγορείτο (με βάση το Κλητήριο Θέσπισμα): «….και ειδικότερα δεν έλαβε και δεν τήρησε τα απαιτούμενα και αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών (πληροφοριών και δεδομένων που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο επικοινωνίας), όπως ήταν υποχρεωμένος από την διάταξη του άρθρου 4 του ως άνω κανονισμού της ΑΔΑΕ που προβλέπει την υποχρέωση των παρόχων δικτύων ή και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην αποκαλύπτονται δεδομένα επικοινωνίας σε τρίτα πρόσωπα, πλην των ίδιων των συνδρομητών ή χρηστών,…». Βρέθηκε κατηγορούμενος γιατί δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ώστε να ΜΗΝ συμβεί η λανθασμένη αλλαγή καλωδίων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ενός συνδρομητή σταθερής τηλεφωνίας από έναν πάροχο σε άλλον πάροχο. Μια πράξη που γίνεται χειροκίνητα από τους τεχνικούς της ΟΤΕ ΑΕ, κατά μέσο όρο, πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) φορές κάθε χρόνο. Και ενώ γνωρίζει, εκ της θέσεως του, ότι κάθε λανθασμένη τοποθέτηση καλωδίων (λανθασμένη μικτονόμηση) αποτελεί αυτόματα παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, δεν είχε λάβει το 2017, αλλά ούτε έως και σήμερα (όπως βεβαίωσε), τα υποχρεωτικά μέτρα ασφαλείας που οφείλει να λάβει ώστε κάθε αλλαγή καλωδίων να είναι 100% σωστή.
Μετά την αθωωτική απόφαση η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών μας με την πιθανή λανθασμένη μικτονόμηση από υπαλλήλους της ΟΤΕ έλαβε ποινική ασυλία. Να θυμίσω ότι λόγω της «λανθασμένης» τοποθέτησης των καλωδίων με το χέρι από τον υπάλληλο της ΟΤΕ ο ένας συνδρομητής είχε επί 12 ημέρες το τηλέφωνο και το ίντερνετ του άλλου συνδρομητή και ανάποδα. Καλούσε δηλαδή από τον άλλον αριθμό και έκανε περιήγηση στο διαδίκτυο με την ΙΡ του άλλου συνδρομητή.
Ουδεμία ερώτηση δεν έγινε από το Δικαστήριο στους κατηγορούμενους, σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση.
Το Δικαστήριο έλαβε υπόψη την ένορκη μαρτυρία του μοναδικού μάρτυρα υπεράσπισης του νομίμου εκπροσώπου της ΟΤΕ, ο οποίος, κατά παραδοχή του ιδίου, ο ίδιος ήταν ο φυσικός αυτουργός της παραβίασης του απορρήτου. Ήταν ο τεχνικός της ΟΤΕ που έβαλε λάθος τα καλώδια (από «απειρία ή αδεξιότητα» όπως είπε) οδηγώντας σε παραβίαση του απορρήτου του απορρήτου των επικοινωνιών. Και ενώ, σύμφωνα με τον Ν. 3674/2008, άρθρο 8, θα έπρεπε ο εν λόγω μάρτυρας να είναι κατηγορούμενος για την παραβίαση του απορρήτου, έγινε δεκτός ως μάρτυρας υπεράσπισης.
Το Δικαστήριο αγνόησε ότι, αφού και οι δυο κατηγορούμενοι διαπίστωσαν στις 3/3/2017 ότι παραβιάστηκε το απόρρητό των επικοινωνιών, κανείς από τους δυο δεν ανακοίνωσε αμελλητί την παραβίαση στην ΑΔΑΕ, στην Εισαγγελία και στους δυο συνδρομητές, όπως ρητά ορίζει ο Ν3674/2008, άρθρο 8. Ήταν σύμπτωση; Ήταν συνεννόηση; Σε κάθε περίπτωση όφειλαν εκ του Νόμου να ενημερώσουν αμελλητί την ΑΔΑΕ, την Εισαγγελία και τους δυο συνδρομητές και δεν το έπραξαν. Ο ένας αθώος, ο άλλος ένοχος.
Το Δικαστήριο αγνόησε τις εξήντα εννέα (69) αποφάσεις της ΑΔΑΕ που προσκομίσαμε ως σχετικά έγγραφα, αποφάσεις εις βάρος, κυρίως, της ΟΤΕ (50 αποφάσεις) και της VODAFONE (19 αποφάσεις). Όλες οι αποφάσεις έχουν εκδοθεί τα τελευταία έξι χρόνια και οι πενήντα (50) αποφάσεις αφορούν παραβιάσεις του απορρήτου των επικοινωνιών επί θητείας του πρώην κατηγορουμένου που αθωώθηκε. Από την ανάγνωση των αποφάσεων αυτών προκύπτει ότι η παράνομη συμπεριφορά δεν ήταν μοναδική στην δική μας περίπτωση αλλά πρόκειται για μια συστηματική συμπεριφορά της ΟΤΕ.
Το Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη την απόφαση της ΑΔΑΕ 51/2022 (σελ. 2-3 και διατακτικό), την απόφαση 214/2021 της ΑΔΑΕ (σελ. 7) και την απόφαση 215/2021 της ΑΔΑΕ, αποφάσεις που αφορούν την ΟΤΕ και τον νόμιμο εκπρόσωπο για την διαφύλαξη του απορρήτου (επί θητείας του), από τις οποίες προκύπτει η αδιαφορία προς τήρηση των διαδικασιών προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών που ορίζει η ΑΔΑΕ. Οι ανωτέρω συγκεκριμένες αποφάσεις έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς σε αυτές καταγράφεται η συνειδητή παραπλάνηση της ΑΔΑΕ από την ΟΤΕ Α.Ε., την περίοδο που την ευθύνη έχει ο εν λόγω νόμιμος εκπρόσωπος για την διαφύλαξη του απορρήτου. Στις αποφάσεις καταγράφεται ότι διαβεβαιώνουν ψευδώς την ΑΔΑΕ επί σειρά ετών ότι έχουν λάβει κρίσιμα μέτρα ασφαλείας και στην συνέχεια διαπιστώνεται από την ΑΔΑΕ ότι ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ.
Το Δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη την απόφαση της ΑΔΑΕ 225/2022 που αφορά την ΟΤΕ και την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών 12.000.000 συνδρομητών (υπόθεση «χάκερ-2020), από την οποία προκύπτει η μοναδική ανικανότητα να προστατευθεί επαρκώς το απόρρητο των επικοινωνιών, αφού η απόφαση αυτή αφορά την μεγαλύτερη παραβίαση απορρήτου των επικοινωνιών που έχει γίνει έως σήμερα στην Ελλάδα.
Eρωτήματα από την αναφορά του Σοφού
Την ίδια στιγμή, σοβαρά ερωτηματικά δημιούργησε η αναφορά του συνηγόρου υπεράσπισης του Υπευθύνου Διασφάλισης του Απορρήτου της ΟΤΕ κ. Σοφού, στην αγόρευσή του, όταν ανέφερε ότι «είναι πολύ περήφανος που εκπροσωπεί τον συγκεκριμένο άνθρωπο γιατί από το 2013 και μετά που κατέχει αυτήν την θέση στην ΟΤΕ έχει υπηρετήσει το Εθνικό Συμφέρον έχοντας συμβάλει σε Εθνικά θέματα, ακόμα και σε αποτροπή Εσχάτης Προδοσίας»!

Και ολοκλήρωσε ο κ. Σοφός την αγόρευσή του με ένα μήνυμα του πελάτη του, (όπως ανέφερε), ότι έχει να δηλώσει ότι «δεν φοβάται τίποτα απολύτως». Ο πελάτης του κ. Σοφού είναι υπάλληλος της ΟΤΕ και όχι άλλων Αρχών.

Οι απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια των άρθρων δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις της ιστοσελίδας μας, το οποίο ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πηγή, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.‌‌

Related posts

Σάλος με τα ακατάλληλα πλάνα σε πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ: «Παιδιά ανέβασα πίεση!» (βίντεο)

evosmos

Συνεχίζουν να προκαλούν οι Τουρκαλάδες για το Λαύριο και επιτίθονται στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη: «Προειδοποιούμε τον Έλληνα υπουργό να μην κάνει τα στραβά μάτια σε τρομοκρατικές οργανώσεις»

evosmos

Αποκαλυπτικός ο Άγγελος Διονυσίου: “Είχα μια σύντροφο που ήταν και σύντροφος του πατέρα μου”

evosmos

Leave a Comment